Napels

POMPEII, VESUVIUS & HERCULANEUM

Amalfikust

Ontdek Napels
Ontdek Napels

1 Algemene voorwaarden


Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst(en)
1.1 een overeenkomst kan totstandkomen via e-mail, telefonisch (bellen/Whatsapp/sms), mondeling en schriftelijk. Bij het invullen van een contactformulier op de website is de klant direct akkoord met de genoemde prijs en overige voorwaarden.
1.2 Minderjarigen kunnen een overeenkomst aangaan, dezelfde voorwaarden als een meerderjarige zijn van toepassing.

Artikel 2. Bevestiging
2.1 Op het moment dat Ontdek Napels een bevestigingsmail of bevestigingsbericht via Whatsapp toestuurt is de overeenkomst bindend. De klant ontvangt altijd een bevestiging.
2.2 Klant is zelf verantwoordelijk om mogelijke onjuistheden te controleren en vooraf door te geven. Bij het te laat doorgeven van onjuistheden (maximaal 48 uur voor aanvang van activiteit) is de klant verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten.

Artikel 3. Betaling
3.1 In de bevestiging staat altijd de prijs in euro’s en wijze van betaling vermeldt.
3.2 Bij een aanbetaling is de klant verplicht deze binnen de aangegeven periode te doen, zie bevestiging.
3.3 Bij activiteiten waar de betaling vooraf gedaan dient te worden en deze niet voor aanvang van de activiteit binnen is, kan Ontdek Napels met onmiddellijke ingang annuleren en zullen eventuele annuleringskosten in rekening gebracht worden aan de klant.
3.4 Facturen dienen binnen 14 werkdagen betaald te worden op opgegeven rekeningnummer. Onjuistheden op facturen dienen zsm kenbaar gemaakt te worden door klant.

Artikel 4. Wijziging door de klant
4.1 Tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit kunnen er wijzigingen aangebracht worden in de reservering op verzoek van de hoofdboeker. Hier gelden geen kosten voor tenzij er eventuele andere kosten gemaakt dienen te worden. Deze kosten worden doorgefactureerd aan de klant.
4.2 In het geval van een privé tour zal Ontdek Napels haar best doen eventuele wijzigingen door te voeren. 

Artikel 5. Annulering door de klant
5.1 Indien de klant de activiteit annuleert gelden de volgende voorwaarden: a) bij annulering 7 dagen (168 uur) voor aanvang van de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht aan de klant; b) bij annulering 6 tot 2 dagen (48 uur) voor aanvang van de activiteit wordt 50% van de totale som in rekening gebracht aan de klant. c) bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit en bij no-show wordt 100% van de totale som in rekening gebracht aan de klant.
5.2 Indien de klant een privé tour geboekt heeft gelden de volgende voorwaarden: tot 7 dagen (168 uur) voor aanvang van de activiteit kan kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt 100% van de totale som in rekening gebracht aan de klant.
5.3 Indien de klant annuleert door weersomstandigheden is Ontdek Napels niet verplicht andere voorwaarden toe te passen. 
5.4 Een vermindering van het aantal deelnemers voor de geboekte activiteit wordt beschouwd als een deel annulering en gelden de normale annuleringsvoorwaarden (zie 5.1)
5.5 Bij groepsboekingen (verengingen, bedrijven, scholen etc) wordt bij een annulering altijd 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht voor de door ons geïnvesteerde tijd voor organisatie. Dit wordt ook gedaan als er sprake is van overmacht.
5.6 Tickets die voor de klant gekocht zijn door Ontdek Napels zijn niet terugbetaalbaar, het bedrag kan bij annulering door de klant daarom niet terug betaald worden.
5.7 Ontdek Napels dient altijd te reageren op een annulering.

Artikel 6. Wijziging of annulering door Ontdek Napels
6.1 Ontdek Napels kan te allen tijde de overeenkomst wijzigen dan wel opzeggen in geval van gewichtige omstandigheden, per mail of telefonisch.
6.2 Ontdek Napels dient de klant 48 uur voor de activiteit te informeren met reden tenzij het door omstandigheden niet mogelijk is de klant eerder te informeren.
6.3 Ontdek Napels dient een gepaste oplossing aan te dragen. Dit kan zijn het verplaatsen van de activiteit, een alternatieve activiteit aan te bieden of een andere gids te bieden.
6.4 Bij annulering door Ontdek Napels tijdens een activiteit vanwege het niet verkeren in goede gezondheid of het fysiek niet in staat zijn de activiteit uit te oefenen, mag Ontdek Napels of een uitvoerder van Ontdek Napels de activiteit per direct annuleren voor de betreffende persoon. De klant dient het volledige bedrag te voldoen.

Artikel 7. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer 
7.1 De klant dient altijd in het bezit te zijn van benodigde documenten voor de activiteit (creditcard, legitimatiebewijs, zorgpas etc.) Indien de benodigde documenten niet aanwezig zijn is de klant aansprakelijk voor de eventuele extra kosten en ongemakken. Ontdek Napels of een uitvoerder van Ontdek Napels is gemachtigd de tour te annuleren als dit niet het geval is.
7.2 De klant verklaart automatisch bij het maken van een boeking dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en in staat is de activiteit uit te oefenen zonder problemen. Ontdek Napels of een uitvoerder van Ontdek Napels is gemachtigd de tour per direct te annuleren als dit niet het geval is (annuleringsvoorwaarden van toepassing, zie artikel 6.4).
7.3 Bij het huren van een gemotoriseerd voertuig is Ontdek Napels niet aansprakelijk voor schade aan persoon en/of het voertuig. Documenten (rijbewijs en creditcard) dienen aanwezig te zijn en het formulier dient bij de verhuurder ingevuld te worden voorzien van handtekening. De algemene voorwaarden van de verhuurder zijn van toepassing, als ook de verzekering en aansprakelijkheidsvoorwaarden.

Artikel 8. Klachten
8.1 Klachten dienen direct bij Ontdek Napels gemeld te worden. Dit kan telefonisch of per mail. Ontdek Napels zal er alles aan doen om de klacht of het probleem op te lossen.
8.2 Ontdek Napels dient hiervoor een redelijke termijn gegeven te worden door de klant. 
8.3 Mocht de klacht of het probleem niet opgelost kunnen worden, dan is Ontdek Napels niet verantwoordelijk voor een eventuele tegemoetkoming in welke vorm dan ook. 

Artikel 9. Overmacht
9.1 Bij overmacht draagt iedere partij (klant, Ontdek Napels en eventuele andere) zijn eigen schade.
9.2 In afwijking van de annuleringsvoorwaarden wordt onder overmacht verstaan de onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.